TuấnHưnglầnthứ3tổchứcbóngđáthiệnnguyệnhướngvềMùCăngChải

Chiều ngày 14/9/2017, Cúp Bóng Đá Thiện Nguyện – Hướng về Mù Căng Chải do ca sĩ Tuấn Hưng phát động được tổ chức tại sân bóng Thành Lâm, Hà Nội.