Tú”ngựa”vànhữngcầuthủchuyênnghiệpđilêntừsânbóngphủi

Bóng đá Việt Nam đã chứng kiến rất nhiều những cầu thủ chuyên nghiệp tham gia sân chơi phủi. Ở trường hợp ngược lại, những cầu thủ chuyên nghiệp xuất thân từ bóng đá phong trào giống như trường hợp của Nghiêm Xuân Tú không phải là ít.