Người Tây Ban Nha đã chính thức công bố việc ký hợp đồng mới với Wu Lei đến năm 2024 Hukum Taruhan Bola

Người Tây Ban Nha đã chính thức tuyên bố ký hợp đồng mới với Wu Lei đến năm 2024 [Hukum Taruhan Bola]: Thể thao báo cáo vào ngày 17 tháng 8: Vào ngày 17 tháng 8, người Tây Ban Nha đã chính thức tuyên bố rằng anh ta sẽ hoàn thành việc đổi mới với Wu Lei.leaveThe West League mùa tới.