Thêmcầuthủđangđáphủichuyểnsangchuyênnghiệp

Sau Nguyễn Xuân Tú, Nghiêm Xuân Tú chuyển từ đá phủi sang gắn duyên với bóng đá chuyên nghiệp, làng bóng đá phủi Hà Nội vừa có thêm trường hợp nữa chuyển sang sân chuyên là tiền đạo Hội “xoáy”.