HLV Kiatisuk đến HAGL thế nào khi Việt Nam dừng chuyến bay thương mại?

HLV Kiatisuk đến HAGL thế nào khi Việt Nam dừng chuyến bay thương mại?

HLV Kiatisuk và Alexandre Polking sẽ sang Việt Nam theo dạng chuyên gia. Cả hai sẽ cùng đi chuyến ba