HLV Chu Đình Nghiêm thôi làm HLV trưởng Hà Nội FC

HLV Chu Đình Nghiêm thôi làm HLV trưởng Hà Nội FC

HLV Chu Đình Nghiêm là người gắn bó với Hà Nội FC từ khi đội còn thi đấu ở giải Hạng Ba. Sau khi tha