Sau thất bại của Manchester United tại nhà, Ronaldo: Trách nhiệm chỉ có thể tự trách mình là Dukobola

Sau thất bại của Manchester United tại nhà, Ronaldo Fa Wen: Trách nhiệm chỉ có thể tự trách mình [Dukobola]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 25 tháng 10: Vào sáng sớm ngày 25 tháng 10, nhà của Manchester United ở Liverpool 0-5 tại nhà và gặp phảixấu hổ. Sau khi trò chơi, ngôi sao Cristiano Ronaldo nói rằng kết quả không phải là điều mà đội muốn, và mạnh mẽ