HLV Park Hang-seo gửi mẩu giấy bí mật cho Duy “Pinky” và đây là điều cộng đồng mạng phát hiện

HLV Park Hang-seo gửi mẩu giấy bí mật cho Duy “Pinky” và đây là điều cộng đồng mạng phát hiện

Cuối hiệp hai, HLV Park Hang-seo và trợ lý Lư Đình Tuấn đã gọi Nguyễn Phong Hồng Duy ra đường biên đ