BốcthămchiabảngĐôLương-KhánhNamlần2:Sẵnsàngchongàyhộiquêhương’BánhKhô’

Tại quán Cà Phê chim 76 – Đô Lương đã diễn ra buổi lễ họp báo bốc thăm chia bảng Giải 8 đội mạnh Đô Lương tranh Cup BĐS Khánh Nam lần thứ 2 năm 2020.